Mervi Syväranta Politiikkaa järjellä ja sydämellä

Ampuma-aselain muutoksista on haittaa maanpuolustukselle

Suomen ampuma-aselakia on muutettu, samoin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettua lakia. Muutostarve johtui siitä, että EU:n asedirektiiviin on tehty tiukennuksia. Tiukennuksilla pyritään torjumaan terrorismia. Terrorismin torjunta on välttämätöntä, mutta valittu keino on väärä: terroristeja ei voida estää tiukentamalla laillisten aseiden sääntelyä. Terroristit käyttävät laittomia aseita, joita on maailmassa runsaasti tarjolla riippumatta EU:n sääntelystä.

Suomi on toteuttanut direktiivin vaatimuksien lisäksi aivan omia tiukennuksia, mistä voi olla haittaa jopa maanpuolustukselle. Käytännössä Suomi siirsi osan luvanvaraisista, B-luokan aseista kiellettyihin, A-luokan aseisiin. Jatkossa kiellettyjä ovat 1) sarjatuliaseet, jotka on muunnettu toimimaan kertatulella, 2) lyhyet keskisytytteistä patruunaa ampuvat itselataavat kertatuliaseet, joilla voidaan laukaista yli 21 patruunaa ilman uudelleenlatausta, 3) pitkät keskisytytteistä patruunaa ampuvat itselataavat kertatuliaseet, joilla voidaan laukaista yli 11 patruunaa ilman uudelleenlatausta, 4) lyhyet itselataavat kertatuliaseet, jotka on kahdella kädellä olkapäätä vasten tuettavaksi taikka muutoin kahden käden otteella ammuttavaksi valmistettuja.

Alun perin hallituksen ja eduskunnan tahto oli tehdä lainsäädäntöön vain direktiivin vaatimat muutokset. Lopputulos on kuitenkin jotain muuta, ja lainsäädäntö on nyt tiukempi, kuin mitä direktiivi edellytti. Suomi siirsi kiellettyyn A-luokkaan kahden käden otteella ammuttavat, lyhyet itselataavat kertatuliaseet, vaikka direktiivi ei sitä edellytä. Eikä direktiivi määrittele ampuma-aseen latauslaitetta eli lipasta aseen osaksi, kuten Suomi nyt tekee. Asedirektiivi kyllä edellyttää, että isojen latauslaitteiden hankinta on sallittu ainoastaan henkilöille, joilla on siihen lupa joko direktiivin siirtymäsäännöksen kautta tai kiellettyihin ampuma-aseisiin myönnettävän poikkeusluvan perusteella.

Jatkossa kiellettyihin A-luokan aseisiin voi saada lupia tietyin edellytyksin, esimerkiksi reserviläis- tai urheiluammuntaan. On ensiarvoisen tärkeää, että näitä lupia saa jouhevasti eikä ampuma-aseharrastusta hankaloiteta tarpeettomasti. Muuten vaarannamme Suomen maanpuolustuskyvyn, joka on suuressa määrin riippuvainen asevelvollisten omasta harrastuneisuudesta. Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämät harjoitukset eivät riitä ylläpitämään asevelvollisten riittävää ampumataitoa. Esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistys pystyy järjestämään kursseja siten, että 3 000 luvanhakijaa pystyy ylläpitämään ampumataitoaan vaaditulla aktiivisuustasolla, mutta sijoittamiskelpoisia reserviläisiä on 900 000.

Suomi olisi voinut toteuttaa direktiivin vaatimukset fiksummin ja niin, että niistä on vähemmän haittaa ampuma-aseharrastukselle ja samalla maanpuolustukselle. Ylimääräiset tiukennukset olisi pitänyt jättää tekemättä (kuten itselataavan aseen ja suurikapasiteettisen lippaan yhdistelmän siirtäminen kiellettyyn A-luokkaan). Myös lainvalmistelussa oli puutteita, kun yhteistyö alan järjestöjen kanssa jäi puolitiehen, eikä alan järjestöjen tai lupaviranomaisten kannanottoja otettu riittävästi huomioon.

Terrorismin ryvettämässä Euroopassa on ensiarvoisen tärkeää, että Suomi huolehtii maanpuolustuskyvystä ja reserviläisten ampumataidosta, eikä tee tarpeettomia tiukennuksia ampuma-aselakiin. Muuten ammumme nimenomaan omaan nilkkaan - emme terroristien.

 

Kirjoittaja on ehdolla kansanedustajaksi Uudellamaalla.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Ehkä kuitenkin paras tie maanpuolustuskyvyn ylläpitoon olisi kertausharjoitusten lisääminen. Maanpuolustus kun on paljon muutakin kuin ampumisen harjoittelua.

Käyttäjän MerviSyvaranta kuva
Mervi Syväranta

Moi, kertausharjoitusten lisääminen olisi myös järkevää. Voitaisiin palata 2000-luvun alun tasoon, jolloin kertausharjoituksiin käskettiin 30 000 reserviläistä. Nyt määrä on alle 20 000.

Kimmo Veijalainen

Paras tapa lisätä maanpuolustushenkeä on tehdä maasta sellainen, että sitä haluaa puolustaa.

Viimeiset 30 vuotta ollaan aktiivisesti purettu sitä Suomea, johon synnyin, ja rakennettu jotain kamalaa tilalle.

Käyttäjän AaroKustaanheimo kuva
Aaro Kustaanheimo

Periaatteessa asedirektiivi sallisi isojen lippaiden hankinnan ilmankin poikkeuslupia tai välttämättä mitään aselupia oleville henkilöille kunhan varmistetaan, etteivät he hanki niitä keskisytytteisiä itselataavia kertatuliaseita varten. Kyseisten esineiden hankinnasta lukee direktiivissä ainoastaan seuraavasti.

"Latauslaitteiden hankinta sellaisia keskisytytteisiä itselataavia kertatuliaseita
varten, joiden kapasiteetti on yli 20 patruunaa tai pitkien ampuma-aseiden
osalta kymmenen patruunaa, on sallittua ainoastaan henkilöille, joille
myönnetään lupa 6 artiklan mukaisesti tai joille myönnetty lupa vahvistetaan
tai uudistetaan tai joille myönnettyä lupaa jatketaan 7 artiklan 4 a kohdan
mukaisesti."

Niiden hallussapidon osalta lukee direktiivissä ainoastaan seuraavasti.

"Jäsenvaltioiden on varmistettava, että B luokkaan kuuluvan ampuma-aseen
hankinta- ja hallussapitolupa peruutetaan, jos havaitaan, että henkilöllä,
jolle mainittu lupa on myönnetty, on hallussaan latauslaite, joka sopii
asennettavaksi keskisytytteisiin itselataaviin kertatuliaseisiin tai lippaallisiin
kertatuliaseisiin ja jonka
a) kapasiteetti on yli 20 patruunaa; tai
b) kapasiteetti on yli 10 patruunaa, jos kyse on pitkistä ampuma-aseista,
paitsi jos kyseiselle henkilölle on myönnetty lupa 6 artiklan mukaisesti tai
hänelle on myönnetty lupa, joka on vahvistettu tai uudistettu taikka jota on
jatkettu 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti."

Siksi direktiivi sallisi sellaisen lain, jonka mukaan lippaiden hallussapito olisi edelleen kaikille laillista, mutta siitä olisi säädettynä B-luokan aseen luvan menettämisseuraamus. C-luokan aseet voitaisiin erotella siinä asiassa B-luokan aseista.

Kaikki muut seuraamukset kuin kyseinen aseluvan menettämisseuraamus lippaiden hallussapidosta kuten rikosrekisteri, vankeus, sakko ja esimerkiksi mahdollinen lentolupakirjan menetys olisivat niin sanottua suomilisää.

Käyttäjän MerviSyvaranta kuva
Mervi Syväranta

Hei Aaro, kiitos asiantuntevasta kommentista ja hyvistä huomioistasi! HaV perusteli itselataavan aseen ja suurikapasiteettisen lippaan yhdistelmän siirtämistä kiellettyyn A-luokkaan valvonnan helpottumisella. Mutta direktiivi tosiaan ei tällaista ratkaisua edellytä.

Käyttäjän AaroKustaanheimo kuva
Aaro Kustaanheimo

Hei Mervi, asedirektiivi- ja aselakiasiasta on ollut liikkeellä paljon vääriä
käsityksiä eikä kaikille ole selvää mitä lukee direktiivissä
ja mitä eduskunnassa läpimenneessä lakitekstissä.
Esimerkiksi aseiden luokittelu A, B ja C-luokkiin lukee direktiivissä,
mutta ei Suomen aselaissa. Suomessa on nyt luokiteltu A-luokan aseet
ja eräät muutkin aseet ns. erityisen vaarallisiksi aseiksi.

Tuliasedirektiivin osoite on: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qi...

Läpi menneen aselakiesityksen osoite on: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/H...

Tietolähteinä on parasta käyttää itse direktiiviä ja lakitekstiä eikä
tiedotteita niistä. Jopa lakiesityksen perusteluosassa on väärää
tietoa itse lakitekstistä. Jos perustelut ovat ristiriidassa
lakitekstin kanssa niin ensisijaisesti sovelletaan lakitekstiä.

Tähän asti kaikille sallittuja ampuma-aseiden lippaita on Suomessa mahdollisesti miljoonia sellaisilla henkilöillä, jotka eivät niitä saisi aselupiensa perusteella pitää hallussa.

Olen itse kirjoittanut paljon lipasasiasta.
Julkaisujani löytyy mm. seuraavista osoitteista.
http://aarokustaanheimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/
https://asepolitiikka.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCj9Ol-DuG9xzRJzkK...
https://www.facebook.com/asepolitiikka/

Käyttäjän MerviSyvaranta kuva
Mervi Syväranta Vastaus kommenttiin #6

Kiitos Aaro, täytyypä tutustua kirjoituksiisi. PuV itse asiassa kehotti HaVia huomioimaan tuon lippaiden suuren määrän, mutta HaV päätyi silti kieltoratkaisuunsa.

Toimituksen poiminnat